جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ارتشاء  

نامرجح

  • رشوه
  • رشوه خواری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153616

این مفهوم را دانلود کن: