جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجماعات > الاقلیات

مرجح

الاقلیات  

نامرجح

  • اقلیات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153633

این مفهوم را دانلود کن: