جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

эътиқодҳои оммавӣ  

نامرجح

  • اعتقادهای عاموی
  • боварҳое оммэҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153654

این مفهوم را دانلود کن: