جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Interethnic Relations > Ethnic Conflict

مرجح

Ethnic Conflict  

نامرجح

  • Ethnic Rivalry

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153659

این مفهوم را دانلود کن: