جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التمییز > السدانة

مرجح

السدانة  

نامرجح

  • سدانة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153662

این مفهوم را دانلود کن: