جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سیاست گذاری اجتماعی > برنامه ریزی اجتماعی

مرجح

برنامه ریزی اجتماعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153663

این مفهوم را دانلود کن: