جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Барномаҳои иҷтимоӣ  

نامرجح

  • برنامه های اجتماعی
  • барномэҳҳое эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153664

این مفهوم را دانلود کن: