جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Одежда > Традиционная одежда

مرجح

Традиционная одежда  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153699

این مفهوم را دانلود کن: