جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

توزیع جمعیت > ترکیب سنی

مرجح

ترکیب سنی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153717

این مفهوم را دانلود کن: