جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

قیاس العلاقات الاجتماعیة  

نامرجح

  • قیاس الحرکه الاجتماعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153751

این مفهوم را دانلود کن: