جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Social Offences > Political Offences

مرجح

Political Offences  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153792

این مفهوم را دانلود کن: