جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Age Groups > The Youth

مرجح

The Youth  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153803

این مفهوم را دانلود کن: