جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

گروه های سنی > جوانان

مرجح

جوانان  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153803

این مفهوم را دانلود کن: