جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҷавонон  

نامرجح

  • جوانان
  • ҷавонон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153803

این مفهوم را دانلود کن: