جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Мигранты > Кочевники

مرجح

Кочевники  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153806

این مفهوم را دانلود کن: