جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مجازات ها (fa) > Хадды

مرجح

Хадды  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153809

این مفهوم را دانلود کن: