جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خدمات اجتماعی > سرپرستی یتیمان

مرجح

سرپرستی یتیمان  

نامرجح

  • سرپرستی ایتام

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153876

این مفهوم را دانلود کن: