جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اعتقادات عامة > العرافة

مرجح

العرافة  

نامرجح

  • عرافة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153909

این مفهوم را دانلود کن: