جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خدمات اجتماعی > خدمات امدادی > فوریت های پزشکی

مرجح

فوریت های پزشکی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153920

این مفهوم را دانلود کن: