جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Migrants > Migrant Workers

مرجح

Migrant Workers  

اعم

نامرجح

  • Gastarbeiter

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153924

این مفهوم را دانلود کن: