جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

السلوک الاجتماعی > المسؤولیة الاجتماعیة

مرجح

المسؤولیة الاجتماعیة  

نامرجح

  • مسؤولیة الاجتماعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153974

این مفهوم را دانلود کن: