جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Рафтори иҷтимоӣ > Масъулияти ҷамъиятӣ

مرجح

Масъулияти ҷамъиятӣ  

نامرجح

  • مسئولیت جمعیتی
  • масъӯлӣятэ эштэмоъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153974

این مفهوم را دانلود کن: