جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مددجویان > معلولان > معلولان جسمی

مرجح

معلولان جسمی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153981

این مفهوم را دانلود کن: