جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

طالبو یدالعون > المعاقون > المعاقون بدنیا

مرجح

المعاقون بدنیا  

نامرجح

  • معاقون بدنیا

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153981

این مفهوم را دانلود کن: