جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

халкҳои муҳоҷир  

نامرجح

  • خلق های مهاجر
  • мэллӣятҳое муҳоҷэр

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153984

این مفهوم را دانلود کن: