جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رفتار اجتماعی > نظارت اجتماعی

مرجح

نظارت اجتماعی  

نامرجح

  • کنترل اجتماعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154008

این مفهوم را دانلود کن: