جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

وقیح نگاری  

نامرجح

  • پورنوگرافی
  • هرزه نگاری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154021

این مفهوم را دانلود کن: