جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

گروه ها > هیات ها

مرجح

هیات ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154029

این مفهوم را دانلود کن: