جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

хипиизм  

نامرجح

  • خیپیزم
  • ҳӣпӣгарӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154030

این مفهوم را دانلود کن: