جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المجتمع > المجتمع الاقطاعی

مرجح

المجتمع الاقطاعی  

نامرجح

  • النظام الاقطاعی
  • مجتمع الاقطاعی
  • نظام الاقطاعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1695378

این مفهوم را دانلود کن: