جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رفتار اجتماعی > تنبلی اجتماعی

مرجح

تنبلی اجتماعی  

نامرجح

  • تنبلی گروهی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1709003

این مفهوم را دانلود کن: