جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المطلق  

نامرجح

  • مطلق

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1728793

این مفهوم را دانلود کن: