جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جرایم اجتماعی > انحراف جنسی

مرجح

انحراف جنسی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa274103

این مفهوم را دانلود کن: