جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأعراف و العادات  

نامرجح

  • أعراف و العادات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153597

این مفهوم را دانلود کن: