جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

آسیب های اجتماعی  

نامرجح

  • مسایل اجتماعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153601

این مفهوم را دانلود کن: