جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ازدواج و خانواده > ازدواج > ازدواج موقت

مرجح

ازدواج موقت  

نامرجح

  • ازدواج مؤقت
  • صیغه
  • متعه
  • نکاح منقطع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153621

این مفهوم را دانلود کن: