جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جرایم اجتماعی > اعتیاد

مرجح

اعتیاد  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153627

این مفهوم را دانلود کن: