جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الخدمات الاجتماعیة > تقدیم الخدمات > تقدیم الخدمات للسیارات

مرجح

تقدیم الخدمات للسیارات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153638

این مفهوم را دانلود کن: