جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خدمات اجتماعی > خدمات امدادی > امداد اتومبیل

مرجح

امداد اتومبیل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153638

این مفهوم را دانلود کن: