جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

инҳирофи иҷтимоӣ  

نامرجح

  • انحراف اجتماعی
  • энҳэрофэ эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153639

این مفهوم را دانلود کن: