جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

انحراف اجتماعی > انزوای اجتماعی

مرجح

انزوای اجتماعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153640

این مفهوم را دانلود کن: