جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Шароити иҷтимоӣ  

نامرجح

  • شرایط اجتماعی
  • увзоъе эштэмоъӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153647

این مفهوم را دانلود کن: