جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

аксҳои инкишофҳои ё тағйироти иҷтимоӣ  

نامرجح

  • عکس های تغییرات اجتماعی
  • бозтобҳое таҳаввулотэ эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153650

این مفهوم را دانلود کن: