جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روابط بین قومی > برخورد قومی

مرجح

برخورد قومی  

نامرجح

  • درگیری های قومی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153659

این مفهوم را دانلود کن: