جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تخطیط اجتماعی (علم الاجتماع) > التخطیط الاجتماعی

مرجح

التخطیط الاجتماعی  

نامرجح

  • تخطیط الاجتماعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153663

این مفهوم را دانلود کن: