جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

پوشش > پوشش مردان

مرجح

پوشش مردان  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153700

این مفهوم را دانلود کن: