جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التمییز  

نامرجح

  • تمییز

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153709

این مفهوم را دانلود کن: