جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Распределение Населения > Состав лет лиц

مرجح

Состав лет лиц  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153717

این مفهوم را دانلود کن: