جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

зиддияти иҷтимоӣ  

نامرجح

  • ضدیت اجتمایی
  • тазоддэ эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153721

این مفهوم را دانلود کن: