جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رفتار اجتماعی > تعامل اجتماعی

مرجح

تعامل اجتماعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153724

این مفهوم را دانلود کن: